• Lễ (Tết) Té nước “Bun Huột Nặm” của dân tộc Lào
  • Thời gian đăng: 26/07/2019 09:48:23 AM
  • Tết té nước “Bun Huột Nặm” là một lễ Tết truyền thống của đồng bào dân tộc Lào trên địa bàn bản Na Sang 1, xã Núa Ngam. Từ năm 2015, Tết té nước đã được cộng đồng Bản Na Sang 1 phục dựng tổ chức vào đúng thời điểm Tết truyền thống của người Lào từ ngày 14/4 đến ngày 16/4 (dương lịch), góp phần tái hiện lại yếu tố văn hóa truyền thống của người Lào và đã trở thành nếp sống, phong tục của người dân nơi đây.

    T-t-t-n-c-HBL-.jpg

    Tết té nước diễn ra với các hoạt động chính như cúng bản, cúng tổ tiên nhưng cốt lõi là cầu cho mưa thuận gió hòa, vạn vật sinh sôi, mùa màng bội thu và có ý nghĩa là để tẩy rửa những điều xui xẻo gặp phải trong năm cũ. Bên cạnh đó cũng có nhiều hoạt động vui chơi để du khách có thể tự mình trải nghiệm như tham gia các trò chơi dân gian bắt nguồn từ cuộc sống như: Tấu phắc sá - táu lasa (rùa ấp trứng), buộc chỉ cổ tay, xưa khốp mu (hổ vồ lợn), ngù kin khiết (rắn bắt ngóe), phăn viêng (múa bắt chân bắt đầu)...

    Tết té nước “Bun Huột Nặm” được công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia năm 2017.