• Tư vấn du lịch Điện Biên
 • Những điểm mới của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam
  Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam, được Quốc hội thông qua tháng 11/2019 và chính thức có hiệu lực từ ngày 01/7/2020.
  >>> Chi tiết
  Những nội dung đáng chú ý của Luật xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam
  Luật xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam được Quốc hội Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua tháng 11/2019 và chính thức có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2020.
  >>> Chi tiết
  Điểm thông tin du lịch - Cầu nối giữa du khách và điểm đến
  >>> Chi tiết
  Một số điều nên biết về xuất nhập cảnh tại Điện Biên
  >>> Chi tiết
  Các điểm mua sắm
  >>> Chi tiết
  Số Điện thoại hữu ích
  >>> Chi tiết
  Thông tin cần biết Phòng quản lý xuất nhập cảnh
  >>> Chi tiết
  Các tuyến giao thông
  >>> Chi tiết
  Taxi
  >>> Chi tiết
  Ngân hàng, hệ thống ATM
  >>> Chi tiết
  1-10 of 12<  1  2  >