• ĐIỂM THAM QUAN ĐIỆN BIÊN
 • Thành Bản Phủ - Đền thờ Hoàng Công Chất
  Di tích Thành Bản Phủ thuộc xã Nọong Hẹt, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên được xây dựng từ năm 1758 đến năm 1762. Thành rộng hơn 80 mẫu, dựa lưng vào sông Nậm Rốm; chân thành rộng 15m, mặt thành rộng 5m, cao 15m; tường thành đắp bằng đất, trồng tre gai đem từ miền Tây Thanh Hóa, hào sâu rộng 4-5 thước. Có truyền thuyết nói rằng trên mặt thành ngựa, voi có thể đi lại được. Thành có các các cửa: tiền, hậu, tả, hữu. Trong thế kỷ 18, sau khi lãnh đạo cuộc khởi nghĩa nông dân chống lại triều đình Lê - Trịnh tại vùng đất thuộc Thái Bình ngày nay, tướng quân Hoàng Công Chất đã đưa nghĩa quân lên vùng Tây Bắc, liên kết, phối hợp với 2 tướng địa phương là tướng Ngải, tướng Khanh lãnh đạo nhân dân đánh bại cuộc xâm lược của giặc Phẻ, giải phóng hoàn toàn đất Mường Thanh. Để tưởng nhớ công lao to lớn của ông, tại thành Bản Phủ, người dân đã lập đền thờ vị thủ lĩnh nông dân Hoàng Công Chất, người có công lao to lớn trong cuộc đấu tranh đánh đuổi giặc Phẻ, bảo vệ bản Mường.
  >>> Chi tiết
  Vai trò của Pháo hỏa tiễn H6 Kachiusa trong chiến dịch Điện Biên Phủ
  >>> Chi tiết
  Cối xay gạo cơ động, dã chiến trong Chiến dịch Điện Biên Phủ
  >>> Chi tiết
  Tượng đài tại Công viên chiến thắng Mường Phăng
  >>> Chi tiết
  Bếp Hoàng Cầm trong Chiến dịch Điện Biên Phủ
  >>> Chi tiết
  Sự đổi thay trên mảnh đất Noong Nhai
  >>> Chi tiết
  Khảo sát đỉnh Pú Tó Cọ, Đài quan sát trong Chiến dịch Điện Biên Phủ
  >>> Chi tiết
  Vài nét văn hóa đặc trưng tiêu biểu của dân tộc Mông
  >>> Chi tiết
  Đèo Pha Đin
  >>> Chi tiết
  Mênh mông sóng nước hồ Pá Khoang .
  >>> Chi tiết
  1-10 of 36<  1  2  3  4  >