• Các điểm giải trí
 • Thời gian đăng: 25/07/2019 04:42:28 PM
 • Các điểm giải trí, dịch vụ

  1 Cà phê Lính tại Khu trải nghiệm Di tích Đồi A1
  2 Cà phê Window Tổ 10 phường Mường Thanh. Điện thoại: 0917389799
  3 Cà phê Ngẫm Tổ 20 phường Mường Thanh. Điện thoại: 0838836663
  4 Cà phê Mộc Tổ 10 phường Mường Thanh. Điện thoại: 0968072626
  5 Cà phê Hà Liên Số 112 tổ 2 phường Thanh Bình
  Điện thoại: 0963319103
  6 Cà phê Phương Huyền Tổ 5 phường Thanh Bình. Điện thoại: 0913253022
  7 Cà phê Đồ Xưa Tổ 6 phường Thanh Bình. Điện thoại: 0943566900
  8 Cà phê Buông Ngõ 94 phố 6 phường Thanh Bình. Điện thoại: 0914554500
  9 Cà phê Galaxy Số 6 tổ 21 phường Him Lam. Điện thoại: 0965996996
  10 Cà phê Romantic Tổ 4 phường Thanh Bình. Điện thoại: 0943607888
  11 Cà phê 56 Số 133 tổ 19 phường Tân Thanh. Điện thoại: 0973060778
  12 Cà phê like Tổ 7  phường Noong Bua. Điện thoại: 0973066696
  13 New coffee Phường Mường Thanh. Điện thoại: 0935839168
  14 Cà phê Hồng Số 13 tổ 8 phường Mường Thanh. Điện thoại: 0911023999
  15 Eco coffee Số 142 tổ 5 phường Mường Thanh. Điện thoại: 0943781102
  16 Beer Coffe Số 10 tổ  tổ 17 phường Mường Thanh. Điện thoại: 0943781102
  17 Cà phê Milano Số 1  tổ 17 phường Mường Thanh. Điện thoại: 0886868822
  18 Cà phê Phố Số 13  tổ 13 phường Mường Thanh. Điện thoại: 0974144719
  19 Cà phê Thương Số 27  tổ 18 phường Mường Thanh. Điện thoại: 0916378189
  20 Story coffe Số 99A tổ 18 phường Tân Thanh
  Điện thoại: 0944583893
  21 Cà phê Thu Hương Tổ 3 phường Tân Thanh. Điện thoại: 0965122226
  22 Cinema cà phê Rạp chiếu phim thành phố Điện Biên Phủ phường Mường Thanh. Điện thoại: 02156557555; 0938709333.
  23 Cà phê View Số 1  tổ 13 phường Mường Thanh. Điện thoại: 094699386
  24 Cà phê New II Tổ 16 phường Mường Thanh. Điện thoại:  0915944002
  25 Cà phê Hoa Ban Số 9  tổ 17 phường Mường Thanh. Điện thoại: 0961291919
  26 Cà phê Cường Phương Số 45  tổ 17 phường Mường Thanh. Điện thoại: 0916568969
  27 Cà phê EVA Số 507 tổ 15 phường Him Lam. Điện thoại: 0818898709
  28 Karaoke Hoàng Gia Số 890, tổ 4, phường Tân Thanh. Điện thoại: 0913253133; 036.402.999; 0912.518.006
  29 Karaoke Ruby 1 Số 320B, tổ 04, phường Mường Thanh. Điện thoại: 0912131290
  30 Karaoke Gia Đình Tổ 32, phường Mường Thanh. Điện thoại: 0982207289
  31 Karaoke Ru by 2 Phường Mường Thanh. Điện thoại: 0912131290; 0968.989.628; 0904.837.628
  32 Karaoke The sun Số 677b, Tổ 8, Phường Tân Thanh. Điện thoại: 0326.888.898
  33 Karaoke Boom Số 77, Tổ 28 Mường Thanh. Điện thoại: 0912.570.007; 0912.670.007
  34 Karaoke Galaxy Club Tổ 29, phường Mường Thanh. Điện thoại: 0983.226.256; 0984.718.086
  35 Karaoke I sing Số 287, Tổ 6 P,Mường Thanh. Điện thoại: 0975536888
  36 Karaoke Daimond Số 789, Tổ 7, P. Tân Thanh. Điện thoại: 0963148389; 0858273789
  37 Karaoke Rubic Số 339, tổ 4, phường Mường Thanh. Điện thoại: 0913010558; 0966615577
  38 Karaoke Q5 Số 397, Tổ 25, P.Tân Thanh. Phủ. Điện thoại: 0835183388; 0919998883
  39 Tắm thuốc Dao đỏ Số 920 Võ Nguyên Giáp, phường Mường Thanh. Điện thoại: 0985995998
  40 Massage chân, ngâm thuốc Dao đỏ Viet Foot Số 15a tổ 17 phường Mường Thanh
 • Tác giả: Trung tâm Thông tin Xúc tiến Du lịch