• Tour du lịch quốc tế
  • Thời gian đăng: 26/07/2019 10:00:05 AM
  •               Tour du lịch quốc tế 

    - Thành phố Điện Biên Phủ - Phong Xa Ly - U Đôm Xay - Luông Pra Băng (CHDCND Lào - 6 ngày)

    - Thành phố Điện Biên Phủ - Phong Xa Ly - U Đôm Xay - Luông Nậm Thà - Bo Kẹo ( Việt Nam - Lào - Thái Lan; 7 ngày)

    - Thành phố Điện Biên Phủ - Luông Pra Băng - Viên Chăn ( CHDCND Lào - 9 ngày)

  • Tác giả: Trung tâm Thông tin Xúc tiến du lịch