• Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở hang Huổi He
 • Thời gian đăng: 02/06/2022 10:26:33 AM
 • Hang Huổi He là nơi Bộ chỉ huy chiến dịch Điện Biên Phủ đã lựa chọn đặt Sở Chỉ huy. Và đây là điểm thứ hai đặt Sở Chỉ huy chiến dịch. Trước đó Sở Chỉ huy đặt tại hang Thẩm Púa, huyện Tuần Giáo trong 32 ngày (từ 17-12-1953 đến 17-1-1954).
 •  hu-i-he.jpg

  Tấm bia Di tích Sở Chỉ huy chiến dịch Điện Biên Phủ ở hang Huổi He

  Tại hang Huổi He, Sở Chỉ huy chỉ đóng trong thời gian 13 ngày từ 18 đến 30-1-1954) và sau cùng là Sở Chỉ huy đóng tại Mường Phăng 105 ngày (từ 31-1 đến 15-5-1954). Dù là điểm Sở Chỉ huy đóng trong thời gian ngắn nhất, nhưng tại căn cứ Huổi He, Đại tướng Võ Nguyên Giáp đã nhiều đêm liền mất ngủ để đưa ra quyết định “khó khăn nhất trong cuộc đời” là thay đổi phương châm tác chiến trong Chiến dịch Điện Biên Phủ từ “đánh nhanh, thắng nhanh” sang “đánh chắc, tiến chắc”.

  Di tích hang Huổi He là nơi diễn ra những cuộc họp đấu trí đấu lực giữa Bộ chỉ huy của ta với Bộ chỉ huy quân Pháp trong chiến dịch Điện Biên Phủ. Khi không có máy bay địch thì Bộ chỉ huy chuyển ra phía ngoài gần thác nước để họp, khi có máy bay địch thì toàn bộ cơ quan của Bộ chỉ huy chuyển vào bên trong để hoạt động.

  Nhìn tổng thể, di tích Hang Huổi He là nơi có cảnh đẹp, phong cảnh hữu tình, có rừng núi, có thác nước.... và khi được đầu tư, tôn tạo trong thời gian tới, hứa hẹn sẽ là điểm đến tham quan hấp dẫn của du khách trong và ngoài nước khi đến với Điện Biên Phủ.

  Địa chỉ: Bản Huổi Hẹ, xã Nà Nhạn, thành phố Điện Biên Phủ.

  6-Di-t-ch-hang-hu-i-he.jpg

  Quang cảnh dòng thác gần hang Huổi He nhìn từ xa 

 • Tác giả: Mai Hoa