• DU LỊCH LỊCH SỬ
 • Đám cưới đặc biệt tại Hầm chỉ huy của tướng De Castries
 • Đúng 17 giờ 30 phút ngày 7/5/1954 lá cờ “quyết chiến quyết thắng” của Chủ tịch Hồ Chí Minh trao cho Đại đoàn 312 đã được Đại đội trưởng Tạ Quốc Luật p...
 • Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam
 • “Mường Thanh, Hồng Cúm, Him Lam Hoa mơ lại trắng, vườn cam lại vàng” Him Lam là một trong những cái tên được nhắc đến rất nhiều sau khi chiến dịch Điệ...
 • Cầu Mường Thanh - gắn liền đôi bờ quá khứ và hiện tại
 • Mường Thanh, cây cầu nối liền đôi bờ Nậm Rốm, “nhân chứng” đã chứng kiến thời khắc lịch sử ngày 7/5/1954 và biết bao thăng trầm của người dân Điện Biê...
 • Vai trò của Pháo hỏa tiễn H6 Kachiusa trong chiến dịch Điện Biên Phủ
 • Cối xay gạo cơ động, dã chiến trong Chiến dịch Điện Biên Phủ
 • Tượng đài tại Công viên chiến thắng Mường Phăng
 • Bếp Hoàng Cầm trong Chiến dịch Điện Biên Phủ
 • Khảo sát đỉnh Pú Tó Cọ, Đài quan sát trong Chiến dịch Điện Biên Phủ
 • Di tích lịch sử đồi E2 - Trung tâm văn hóa Cựu chiến binh
 • Bia tưởng niệm Noong Nhai
 • 21-30 of 38<  1  2  3  4  >