• Thông báo thay đổi thời gian mở cửa phục vụ khách tham quan tại Di tích quốc gia đặc biệt Chiến trường Điện Biên Phủ
  • Thời gian đăng: 28/05/2020 03:57:19 PM
  • Nhằm đảm bảo công tác phục vụ trong thời gian mùa hè, Ban Quản lý Di tích tỉnh Điện Biên thông báo thay đổi thời gian mở cửa phục vụ khách tham quan tại Di tích quốc gia đặc biệt Chiến trường Điện Biên Phủ (bao gồm: Đồi A1, Hầm Đờ Cát, Đồi D và Tượng đài chiến thắng, Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ tại Mường Phăng, Bãi họp các quân binh chủng tuyên bố chiến thắng, Đường kéo pháo bằng tay, Trung tâm đề kháng Him Lam) như sau:

    Buổi sáng: Từ 07 giờ 00  đến 11 giờ 00.

    Buổi chiều: Từ 13 giờ 30 đến 18 giờ 00.

    Thời gian bắt đầu thực hiện: Từ ngày 26/5/2020 đến khi có thông báo mới.

  • Tác giả: Biên Thùy, ảnh Xuân Tiến
  • Init HTML