• THÔNG BÁO MỜI CHÀO HÀNG
 • Thời gian đăng: 23/11/2019 07:47:14 AM
 • Trung tâm Thông tin Xúc tiến Du lịch tỉnh Điện Biên có kế hoạch tổ chức đấu thầu theo Luật đấu thầu gói thầu Thiết kế, chế bản, sản xuất in ấn, gia công ấn phẩm du lịch Điện Biên năm 2019theo hình thức chào hàng cạnh tranh rút gọn trong nước.

  Bên mời thầu mời các nhà thầu có đủ năng lực, kinh nghiệm và quan tâm đối với việc cung cấp hàng hoá thuộc gói thầu trên tham dự.

  Các nhà thầu quan tâm đến gói thầu tìm hiểu thông tin trên trang Thông tin điện tử của Trung tâm Thông tin Xúc tiến Du lịch tỉnh Điện Biên tại địa chỉ: http://dulichdienbien.vn; Điện thoại: 0215 3835238; và sẽ được phát miễn phí một bộ hồ sơ yêu cầu chào hàng.

  Thời gian phát hành hồ sơ yêu cầu chào hàng vào ngày 23 tháng 11 năm 2019 đến ngày 26 tháng 11 năm 2019 (trong giờ hành chính).

  Hạn cuối tiếp nhận hồ sơ đề xuất (báo giá): Chậm nhất là trước 10 giờ 30, ngày 26 tháng 11 năm 2019 tại Phòng Hành chính - Quản trị, Trung tâm Thông tin Xúc tiến Du lịch tỉnh Điện Biên. Địa chỉ: Tổ dân phố 3, phường Mường Thanh, thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên.

  Hồ sơ đề xuất sẽ được mở công khai vào 10 giờ 40 (giờ Việt Nam), ngày 26 tháng 11 năm 2019, tại Phòng Hành chính - Quản trị, Trung tâm Thông tin Xúc tiến Du lịch tỉnh Điện Biên.

  Trung tâm Thông tin Xúc tiến Du lịch tỉnh Điện Biên mời các nhà thầu nộp hồ sơ chào hàng cạnh tranh đến tham dự lễ mở thầu vào thời gian và địa điểm nêu trên./.

                                                                                                                              PHÓ GIÁM ĐỐC PHỤ TRÁCH

                                                                                                                                            (Đã ký)

                                                                                                                                      Phạm Văn Thăng 

   

 • Tác giả: Trung tâm Thông tin Xúc tiến Du lịch
 • Init HTML