• Quy định mới về mức thu phí tham quan tại bảo tàng, di tích lịch sử, danh lam thắng cảnh trên địa bàn tỉnh Điện Biên
 • Thời gian đăng: 07/10/2020 07:55:46 AM
 • Ngày 30/9/2020, Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên ban hành Quyết định số 20/2020/QĐ-UBND về việc quy định mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng các loại phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh Điện Biên
 • B-o-t-ng-chi-n-th-ng.jpg

  Bảo tàng chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ

  Theo đó, kể từ ngày 10/10/2020, Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên quy định mức phí vào tham quan bảo tàng, di tích lịch sử và danh lam thắng cảnh trên địa bàn tỉnh Điện Biên đối với người từ 18 tuổi trở lên như sau:

  1. Các điểm danh lam thắng cảnh cấp quốc gia, Di tích lịch sử cấp quốc gia đặc biệt Chiến trường Điện Biên Phủ, Di tích xếp hạng cấp quốc gia: 20.000 đồng/người/lần/điểm.

  2. Các điểm danh lam thắng cảnh cấp tỉnh, các điểm di tích lịch sử cấp tỉnh: 15.000 đồng/người/lần/điểm.

  3. Các công trình văn hóa, bảo tàng: 25.000 đồng/người/lần/điểm.

  H-m-c-t.jpg

  Hầm chỉ huy tập đoàn cứ điểm Điện Biên Phủ

  Mức thu bằng 50% mức quy định trên: Đối với Người Cao tuổi, Người được hưởng chính sách ưu đãi hưởng thụ văn hóa quy định tại Điều 2, Quyết định số 170/2003/QĐ-TTg ngày 14/8/2003 của Thủ tướng Chính phủ về “Chính sách ưu đãi hưởng thụ văn hóa”. Trường hợp khó xác định là người được hưởng chính sách ưu đãi hưởng thụ văn hóa quy định tại điều 2, Quyết định số 170/2003/QĐ-TTg thì chỉ cần có giấy xác nhận của UBND xã, phường, thị trấn nơi người đó cư trú; Người khuyết tật nặng theo quy định tại khoản 2 điều 11 Nghị định số 28/2012/NĐ-CP ngày 10/4/2012 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Người khuyết tật.

  Miễn phí tham quan: Đối với các cựu chiến binh; học sinh; sinh viên tại các trường, các chiến sỹ trong lực lượng vũ trang được tổ chức đi nghiên cứu thực tế; người dưới 18 tuổi; người khuyết tật đặc biệt nặng.

  Vào các ngày lễ, tết theo quy định của Bộ Luật Lao động, ngày kỷ niệm Chiến thắng Điện Biên Phủ 7/5: Nhân dân các dân tộc trên địa bàn tỉnh sẽ được miễn phí khi đi tham quan các danh lam thắng cảnh, di tích lịch sử, công trình văn hóa, bảo tàng.

 • Tác giả: Mai Hoa, Ảnh Xuân Tiến (TTX)
 • Init HTML