• Lớp tập huấn ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động du lịch
 • Thời gian đăng: 28/09/2020 09:17:20 AM
 • Từ ngày 25- 26/9/2020, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Điện Biên tổ chức Lớp tập huấn ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động du lịch. Tham gia lớp tập huấn có trên 40 học viên là công chức, viên chức các phòng, đơn vị thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; lãnh đạo và công chức, viên chức Phòng Văn hóa và Thông tin, Trung tâm Văn hóa - Truyền thanh - Truyền hình các huyện, thị xã, thành phố; lãnh đạo quản lý một số đơn vị, doanh nghiệp kinh doanh du lịch trên địa bàn tỉnh.
 • S-p-ch-khai-m-c.jpg

  Đồng chí Đoàn Văn Chì, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lich phát biểu khai mạc Lớp tập huấn 

  Trong thời gian 02 ngày, các học viên đã được giới thiệu 03 chuyên đề: (1) Xu hướng phát triển du lịch thế giới và Việt Nam trong bối cảnh cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ IV: Thực trạng du lịch thế giới, xu hướng phát triển du lịch thế giới, cơ hội thách thức và một số vấn đề mới đặt ra đối với du lịch Việt Nam; (2) Xu hướng phát triển du lịch thông minh trên thế giới và thực trạng, định hướng của du lịch Việt Nam; (3) Ứng dụng công nghệ thông tin và truyền thông phục vụ quản lý nhà nước về du lịch: Ứng dụng trong truyền thông; ứng dụng trong quản lý điều hành; ứng dụng trong thống kê du lịch; ứng dụng tăng cường tiện ích và trải nghiệm; phát triển cơ sở dữ liệu và các ứng dụng.

  Th-y-Tu-n-Anh.jpg

  Tiến sĩ Lê Tuấn Anh, Giám đốc Trung tâm Thông tin Du lịch - Tổng cục Du lịch giới thiệu chuyên đề ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động du lịch

  Trong bối cảnh cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4 bùng nổ trên thế giới và Việt Nam, ảnh hưởng đến nhiều ngành, trong đó có hoạt động du lịch, việc đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, đổi mới, tận dụng các thế mạnh về công nghệ thông tin hiện đại sẽ là chìa khóa then chốt để ngành du lịch phát triển sáng tạo, bền vững. Sự đồng hành, hỗ trợ của Tổng cục Du lịch sẽ giúp du lịch Điện Biên tiếp cận, nắm bắt thông tin mới, tạo cơ sở đổi mới cách thức hoạt động, tận dụng những ưu thế về tiến bộ khoa học công nghệ phát triển du lịch, đáp ứng nhu cầu du lịch ngày càng cao của du khách./.

 • Tác giả: Lưu Học
 • Init HTML