• Họp xét tặng danh hiệu "Nghệ nhân nhân dân", "Nghệ nhân ưu tú" trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể
 • Thời gian đăng: 01/10/2020 08:29:05 AM
 • Chiều ngày 28/9/2020, Hội đồng cấp tỉnh tổ chức họp xét tặng danh hiệu "Nghệ nhân nhân dân", "Nghệ nhân ưu tú" trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể tỉnh Điện Biên lần thứ 3, năm 2021. Đồng chí Lê Văn Qúy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng chủ trì cuộc họp.
 • hop-NN-uu-tu.jpg

   Đồng chí Phạm Việt Dũng, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch trình bày báo cáo danh sách các hồ sơ đề nghị xét tặng danh hiệu “Nghệ nhân nhân dân” và  “Nghệ nhân ưu tú”

  Tại cuộc họp, đồng chí Phạm Việt Dũng, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch trình bày báo cáo danh sách 02 hồ sơ đề nghị xét tặng danh hiệu “Nghệ nhân nhân dân”, 18 hồ sơ đề nghị xét tặng danh hiệu “Nghệ nhân ưu tú”, với 4 dân tộc, gồm: Thái, Khơ Mú, Mông, Dao. Về loại hình, các cá nhân được đề nghị đang nắm giữ các loại hình di sản: Tiếng nói, chữ viết; tập quán xã hội và tín ngưỡng; nghệ thuật trình diễn dân gian... Trong số 20 cá nhân lập hồ sơ được đề nghị xét tặng danh hiệu “Nghệ nhân dân dân” và “Nghệ nhân ưu tú”, các cơ quan chức năng đã tổ chức xin ý kiến của cộng đồng dân cư. Theo đó, 20/20 cá nhân đều đạt 100% ý kiến đồng thuận, nhất trí của cộng đồng dân cư. Sau khi tiến hành thảo luận, xem xét từng trường hợp, Hội đồng đã tiến hành bỏ phiếu. Kết quả có 2 cá nhân đủ tiêu chuẩn đề nghị xét tặng danh hiệu “Nghệ nhân Nhân dân”; 13 cá nhân đủ tiêu chuẩn đề nghị xét tặng danh hiệu “Nghệ nhân ưu tú”.

  Việc xét tặng danh hiệu “Nghệ nhân nhân dân”,“Nghệ nhân ưu tú” nhằm tôn vinh những cá nhân có đủ phẩm chất đạo đức, tài năng nghề nghiệp đặc biệt xuất sắc, đang nắm giữ, truyền dạy và có cống hiến to lớn, tiêu biểu cho sự nghiệp bảo vệ, phát huy giá trị di sản văn hoá phi vật thể trên địa bàn tỉnh Điện Biên. Qua đó, tạo điều kiện, tiếp thêm nghị lực các nghệ nhân tiếp tục nhiệm vụ bảo tồn các giá trị di sản văn hoá phi vật thể trên địa bàn.

 • Tác giả: Lưu Học
 • Init HTML