• Chính phủ Lào tiếp tục hạn chế xuất nhập cảnh trong tháng 9 năm 2020
 • Thời gian đăng: 03/09/2020 08:01:26 AM
 • Chiều 31/8/2020, Bộ Y tế nước CHDCND Lào thông báo các biện pháp phòng dịch Covid-19 được áp dụng trong tháng 9, theo đó Chính phủ Lào sẽ tiếp tục hạn chế xuất nhập cảnh phổ thông.
 • Theo đó, các cửa khẩu địa phương và cửa khẩu truyền thống sẽ tiếp tục đóng với mục đích xuất nhập cảnh phổ thông, vận tải hàng hóa; ngoại trừ một số cửa khẩu được Chính phủ Lào cho phép thực hiện hoạt động vận tải hàng hóa. Đối với các cửa khẩu quốc tế, Chính phủ Lào tiếp tục chưa cho phép hoạt động xuất nhập cảnh phổ thông; ngoại trừ công dân Lào, người nước ngoài đã được Ủy ban đặc trách cho phép. Ngoài ra, việc vận tải hàng hóa tại các cửa khẩu quốc tế sẽ tiếp tục được hoạt động bình thường.

  C-a-kh-u-qu-c-t-Pang-H-c-L-o-.jpg

  Cửa khẩu quốc tế Pang Hốc 

  Chính phủ Lào tiếp tục ngừng cấp thị thực (visa) loại du lịch và thăm viếng đối với người di chuyển từ hoặc quá cảnh quốc gia đang có dịch Covid-19. Đối với các nhà ngoại giao, nhân viên tổ chức quốc tế, chuyên gia, nhà đầu tư, doanh nhân, chuyên viên và lao động nước ngoài có nhu cầu cấp thiết thì có thể tiến hành làm việc với Đại sứ quán Lào, trên cơ sở xem xét chấp thuận của Ủy ban đặc trách. Đối với quy trình cụ thể, Ủy ban đặc trách sẽ ban hành văn bản hướng dẫn sau.

  Chính phủ Lào sẽ tiếp tục tạm ngừng cho phép các chuyến bay bán chuyến (charter) quốc tế, Ủy ban đặc trách sẽ phối hợp với Hàng không quốc gia Lào đề xuất biện pháp chi tiết để chính phủ xem xét và phê duyệt trước khi thực hiện.

  Tất cả các biện pháp nói trên đều mang tính tạm thời và sẽ có sự xem xét điều chỉnh cho phù hợp theo từng giai đoạn. Các biện pháp phòng dịch mới tại Lào có hiệu lực từ ngày 01/9/2020 đến hết ngày 30/9/2020.

 • Tác giả: Mai Hoa
 • Init HTML