• Chính phủ Lào tiếp tục hạn chế xuất nhập cảnh tới hết tháng 7 năm 2020
  • Thời gian đăng: 01/07/2020 04:35:38 PM
  • Ngày 30/6/2020, Chính phủ Lào ra thông báo về việc tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng chống dịch Covid-19. Trong đó, nhấn mạnh việc tiếp tục hạn chế, tạm dừng các hoạt động xuất nhập cảnh, xuất nhập khẩu tại các cửa khẩu, đường mòn, lối mở trên biên giới.
  • Chính phủ Lào tiếp tục ngừng cấp thị thực du lịch đối với những cá nhân đi từ hoặc quá cảnh tại các nước có dịch bệnh Covid-19, ngoại trừ nhân viên ngoại giao, các nhà đầu tư, doanh nhân đang triển khai các dự án quan trọng tại Lào.

    Theo đó, trên địa bàn tỉnh Điện Biên, các hoạt động xuất nhập cảnh, khẩu qua các cửa khẩu và lối mở sẽ tiếp tục đóng cửa đến 31/7/2020. Riêng tại cửa khẩu quốc tế Tây Trang, vẫn cho phép các trường hợp công dân Việt Nam có trong danh sách đăng ký của cơ quan đại diện ngoại giao Việt Nam tại Lào và lưu học sinh, sinh viên Lào đang học tập tại Việt Nam được phép nhập cảnh và thực hiện cách ly theo quy định.

  • Tác giả: Mai Hoa, ảnh Xuân Hòa
  • Init HTML