• Di tích đồi A1 (Elian 2)
  • Thời gian đăng: 20/07/2019 05:12:17 PM
  • Trong chiến dịch Điện Biên Phủ, Pháp gọi cứ điểm này là Elian 2, còn A1 là kí hiệu trên bản đồ quân sự của Quân đội Nhân dân Việt Nam. A1 là một điểm cao trong hệ thống phòng ngự dãy đồi phía Đông, có vị trí quan trọng bậc nhất và được coi là tấm lá chắn cuối cùng che chở cho Trung tâm Mường Thanh. Tại đây, Pháp bố trí nhiều binh lực, hỏa lực mạnh, có công sự kiên cố, vững chắc. Trong 56 ngày đêm bão lửa của chiến dịch Điện Biên Phủ thì trận đánh tại đồi A1 diễn ra 39 ngày đêm với hơn 2500 chiến sĩ hy sinh. Đêm ngày 06/5/1954, ta điểm hỏa thành công khối thuốc nổ gần 1000kg, đến sáng 07/5/1954 ta đã làm chủ hoàn toàn cứ điểm A1 mở đường cho đợt tổng công kích cuối cùng vào Sở chỉ huy Tập đoàn cứ điểm Điện Biên Phủ giành thắng lợi hoàn toàn.

    Đến với A1 hôm nay, du khách sẽ tận mắt chứng kiến những dấu tích còn lại của trận đánh ác liệt năm xưa như: Xe tăng 18 tấn, căn hầm cố thủ cùng hệ thống hầm, hào của quân Pháp trên đỉnh đồi cùng vết tích hố bộc phá của Quân đội Nhân dân Việt Nam.