• Điện Biên Phủ City Tour
 • Thời gian đăng: 04/07/2019 09:11:22 AM
 • Các điểm tham quan tại Thành phố Điện Biên phủ 

  - Đồi A1

  - Nghĩa trang A1

  - Bảo tàng Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ 

  - Hầm Chỉ huy tập đoàn cử điểm Điện Biên Phủ (Hầm Đờ Cát)

  - Cầu Mường Thanh 

  - Cánh đồng Mường Thanh

  - Tượng đài Chiến thắng Điện Biên Phủ