• Lễ Xên Mường Thanh của dân tộc Thái
  • Thời gian đăng: 26/07/2019 09:38:56 AM
  • Theo lịch sử dân tộc Thái, Xên Mường Thanh là loại hình văn hóa dân gian đậm chất bản địa và mang đậm bản sắc văn hoá tâm linh có từ thế kỷ thứ XIII, khi thủ lĩnh Lạng Chượng đặt chân lên vùng đất này. Xên Mường Thanh là lễ hội dâng hương các vị thần linh đã có công khai sáng, xây dựng bản làng; cầu cho mưa thuận gió hoà, mùa màng tươi tốt, cuộc sống được ấm no, hạnh phúc.

    Di tích Xên Mường Thanh - Đông Xên Luông Vắng Ven đã được xác định thuộc bản Nà Púng, phường Thanh Trường, thành phố Điện Biên Phủ và được xếp hạng Di tích lịch sử cấp tỉnh. Di tích này có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong đời sống văn hóa tinh thần của người Thái nói riêng, các dân tộc trong tỉnh Điện Biên nói chung và góp phần làm giàu thêm tiềm năng du lịch của tỉnh

  • Tác giả: Trung tâm Thông tin Xúc tiến Du lịch