«
    »
  • Phát triển du lịch cộng đồng tại bản Phiêng Lơi
  • Cách trung tâm thành phố khoảng 7km theo hướng quốc lộ 279 đi Hà Nội, Bản Phiêng Lơi thuộc xã Thanh Minh, thành phố Điện Biên Phủ từ lâu đã trở thành ...