«
    »
  • Đến Pha Đin Pass - ngắm hoa muôn sắc trên đỉnh trời gió lộng
  • Với các du khách, Pha Đin là một trong tứ đại Đỉnh đèo của miền Bắc Việt Nam bao gồm các: Mã Pì Lèng - Hà Giang, Khau Phạ - Yên Bái, Ô Quy Hồ - Lào Ca...
  • Trận địa pháo 105mm và câu chuyện cảm động của Đại đội 806
  • Trận địa pháo 105mm của Đại đội 806, Trung đoàn 45, Đại đoàn 351 là một trong những trận địa pháo được sử dụng trong chiến dịch Điện Biên Phủ. Đây cũn...