«
    »
  • Đại tướng Võ Nguyên Giáp - Vị tướng của lòng dân
  • “Đại tướng của dân, Đại tướng của vạn nhà Người đã ghi vào cuộc đấu tranh của nước mình bản trường ca bất tử Cho hôm sau con cháu ta mở từng trang lịc...
  • Trận địa pháo 105mm và câu chuyện cảm động của Đại đội 806
  • Trận địa pháo 105mm của Đại đội 806, Trung đoàn 45, Đại đoàn 351 là một trong những trận địa pháo được sử dụng trong chiến dịch Điện Biên Phủ. Đây cũn...