• Lễ hội Thành Bản Phủ
  • Thời gian đăng: 26/07/2019 09:42:22 AM
  • Lễ hội Thành Bản Phủ được tổ chức hàng năm vào ngày 24 -25/2 âm lịch để tưởng nhớ thủ lĩnh tướng quân Hoàng Công Chất. Vào thế kỷ 18, Hoàng Công Chất đã cùng tướng Ngải, tướng Khanh là hai vị thủ lĩnh người dân tộc Thái đã lãnh đạo đồng bào các dân tộc đánh đuổi giặc Phẻ, giải phóng Mường Thanh. Để có căn cứ hoạt động lâu dài, Hoàng Công Chất đã cho xây dựng Thành Bản Phủ.

    L-h-i-Th-nh-b-n-ph-1.jpg

    Lễ hội Thành Bản Phủ gồm phần lễ và phần hội. Phần lễ được bắt đầu bằng rước kiệu, múa rồng trang trọng; sau đó là phần dâng hương, đọc chúc văn kể lại quá trình đấu tranh đánh đuổi giặc ngoại xâm và giữ bản làng của thủ linhc tướng quân Hoàng Công Chất. Phần hội được tổ chức với nhiều hoạt động văn hóa nghệ thuật, trò chơi thể thao truyền thống của đồng bào các dân tộc vùng Tây Bắc.

    Lễ hội Thành Bản Phủ đã được công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia năm 2016, hàng năm thu hút hàng vạn lượt khách du lịch và nhân dân các dân tộc đến tham quan, thắp hương tưởng niệm.

  • Tác giả: Trung tâm Thông tin Xúc tiến du lịch