Website Du lịch Điện Biên
Your Website Title
 • Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 06/2017/TT-BVHTTDL quy định chi tiết một số điều của Luật Du lịch
 • Thời gian đăng: 01/12/2021 08:31:26 AM
 • Ngày 30/11/2021, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, thể thao và Du lịch đã ban hành Thông tư số 13/TT-BVHTTDL về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 06/2017/TT-BVHTTDL ngày 15/12/2017 quy định chi tiết một số điều của Luật Du lịch.
 • Theo đó, nội dung Thông tư số 13 sửa đổi, bổ sung hai nội dung chính như sau:

  1. Sửa đổi, bổ sung điểm a khoản 3 Điều 6 Thông tư số 06: “Sau 30 ngày, kể từ ngày đăng quyết định thu hồi giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành trên cổng thông tin điện tử của cơ quan cấp phép và trang mạng quản lý doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ lữ hành, trường hợp không có khiếu nại, tố cáo liên quan đến nghĩa vụ đối với khách du lịch, cơ sở cung cấp dịch vụ du lịch thì cơ quan cấp phép có văn bản gửi ngân hàng để doanh nghiệp được rút tiền ký quỹ…”.

  Như vậy, so với Thông tư số 06 năm 2017 quy định thời hạn là “sau 60 ngày” thì ở Thông tư số 13 đã được sửa đổi thành “sau 30 ngày” nếu không có khiếu nại, tố cáo thì doanh nghiệp được rút tiền ký quỹ sau khi hoàn tất thủ tục thu hồi giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành.

  2. Sửa đổi, bổ sung khoản 1 Điều 7 như sau: “Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được kết luận thanh tra, kiểm tra của cơ quan chức năng, cơ quan cấp phép ban hành quyết định thu hồi giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành…”.

  Tại khoản này đã sửa đổi quy định từ 15 ngày xuống còn 05 ngày, cơ quan cấp phép sẽ ban hành quyết định thu hồi giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành.

  Thông tư số 13/TT-BVHTTDL được ban hành tạo điều kiện thuận lợi hơn cho các doanh nghiệp lữ hành trong việc thực hiện trình tự, thủ tục thu hồi giấp phép kinh doanh dịch vụ lữ hành. Trong quá trình thực hiện, nếu phát sinh vướng mắc, các cơ quan, đơn vị và cá nhân kịp thời phản ánh về Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch để nghiên cứu sửa đổi, bổ sung cho phù hợp.

  Các cơ quan, đơn vị và doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ lữ hành đang thực hiện thủ tục hoàn trả tiền ký quỹ theo quy định tại Điều 6 và Điều 7 Thông tư số 06/2017/TT-BVHTTDL được áp dụng thời hạn theo quy định tại Thông tư số 13 để tiếp tục giải quyết.

  Chi tiết thông tư: Th-ng-t-s-132021TT-BVHTTDL.pdf

 • Tác giả: Thu Trang