• Những nội dung đáng chú ý của Luật xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam
 • Thời gian đăng: 05/07/2020 04:49:53 PM
 • Luật xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam được Quốc hội Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua tháng 11/2019 và chính thức có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2020.
 • Luật xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam đã thể hiện rõ nét những đổi mới, cải cách thủ tục hành chính và việc ứng dụng khoa học, công nghệ trong lĩnh vực quản lý xuất nhập cảnh, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh, hội nhập quốc tế và tạo điều kiện thuận lợi, dễ dàng cho công dân xuất, nhập cảnh. Những điểm mới của Luật số 49/2019/QH14:

  Chỉ còn 4 loại giấy tờ có giá trị xuất nhập cảnh:

  - Hộ chiếu ngoại giao;

  - Hộ chiếu công vụ;

  - Hộ chiếu phổ thông;

  - Giấy thông hành.

  Theo đó, giấy tờ xuất nhập cảnh không còn bao gồm Hộ chiếu thuyền viên. Đồng thời, Luật mới cũng chỉ gọi chung là Giấy thông hành thay vì 04 loại Giấy thông hành như hiện nay (Giấy thông hành biên giới; Giấy thông hành nhập xuất cảnh; Giấy thông hành hồi hương; Giấy thông hành).

  Có Căn cước công dân sẽ được cấp hộ chiếu ở bất cứ đâu:

  Theo khoản 3, Điều 15, người đề nghị cấp hộ chiếu lần đầu thực hiện tại cơ quan Quản lý xuất nhập cảnh Công an cấp tỉnh nơi thường trú hoặc nơi tạm trú.

  Riêng người có thẻ Căn cước công dân thực hiện tại Cơ quan Quản lý xuất nhập cảnh Công an cấp tỉnh nơi thuận lợi. Như vậy, người có thẻ Căn cước công dân đề nghị cấp hộ chiếu lần đầu được lựa chọn nơi cấp hộ chiếu sao cho thuận lợi, thay vì phải thực hiện ở nơi thường trú hoặc nơi tạm trú như hiện nay.

  Đồng thời, người đề nghị cấp hộ chiếu phổ thông từ lần thứ 02 cũng sẽ được thực hiện tại cơ quan Quản lý xuất nhập cảnh Công an tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nơi thuận lợi hoặc cơ quan Quản lý xuất nhập cảnh Bộ Công an (trước đây, chỉ trường hợp cấp lại hộ chiếu còn thời hạn mới được làm thủ tục tại cơ quan Quản lý xuất nhập cảnh Bộ Công an còn hộ chiếu hết hạn sẽ phải thực hiện tại Phòng Quản lý xuất nhập cảnh - Công an các tỉnh, thành phố nơi thường trú hoặc nơi tạm trú).

  Hộ chiếu được cấp riêng cho từng người:

  Hiện nay, trẻ em dưới 9 tuổi được cấp chung vào hộ chiếu phổ thông của cha hoặc của mẹ nếu có đề nghị của cha hoặc mẹ trẻ em đó, có thời hạn 05 năm (khoản 3 Điều 5 Nghị định 136/2007 sửa đổi tại Nghị định 94/2015/NĐ-CP).

  Tuy nhiên, Luật số 49/2019QH14 không đề cập tới việc cấp chung hộ chiếu. Theo đó, hộ chiếu phổ thông được cấp cho mọi công dân Việt Nam sử dụng để xuất cảnh, nhập cảnh, chứng minh quốc tịch và nhân thân. Đây là giấy tờ thuộc quyền sở hữu của Nhà nước.

  Thời hạn sử dụng của hộ chiếu phổ thông về cơ bản vẫn được giữ nguyên như hiện nay, cụ thể: Hộ chiếu cấp cho người từ đủ 14 tuổi trở lên có thời hạn 10 năm và không gia hạn; Hộ chiếu cấp cho người chưa đủ 14 tuổi có thời hạn 05 năm và không được gia hạn.

  Hộ chiếu của người từ đủ 14 tuổi trở lên có gắn chíp điện tử

  Hộ chiếu có gắn chip điện tử là hộ chiếu có gắn thiết bị điện tử lưu giữ thông tin được mã hóa của cá nhân người mang hộ chiếu và chữ ký số của người cấp.

  Người từ đủ 14 tuổi trở lên có quyền lựa chọn cấp hộ chiếu có gắn chíp điện tử hoặc hộ chiếu không gắn chíp điện tử. Người đề nghị cấp hộ chiếu có gắn chíp điện tử lần đầu sẽ phải chụp ảnh, thu thập vân tay.

  Bốn trường hợp cấp hộ chiếu theo thủ tục rút gọn:

  - Người ra nước ngoài có thời hạn bị mất hộ chiếu phổ thông, có nguyện vọng về nước ngay;

  - Người có quyết định trục xuất bằng văn bản của cơ quan có thẩm quyền nước sở tại nhưng không có hộ chiếu;

  - Người phải về nước theo điều ước quốc tế hoặc thỏa thuận giữa Việt Nam với nước sở tại về việc nhận trở lại công dân;

  - Người được cấp hộ chiếu phổ thông vì lý do quốc phòng, an ninh.

  Ngoài ra, hộ chiếu không gắn chíp điện tử cũng sẽ được cấp theo thủ tục rút gọn. Theo đó, hộ chiếu phổ thông cấp theo thủ tục rút gọn có thời hạn có thời hạn không quá 12 tháng và không được gia hạn.

  Được quyền tùy chọn nơi trả hộ chiếu

  Luật quy định, người đề nghị cấp hộ chiếu có yêu cầu nhận kết quả tại địa điểm khác với cơ quan nơi thực hiện cấp hộ chiếu thì phải trả phí dịch vụ chuyển phát. Theo đó, người đề nghị cấp hộ chiếu có quyền lựa chọn nơi trả hộ chiếu. Điều này sẽ tạo thuận lợi tối đa cho người dân không phải đi lại nhiều.

 • Tác giả: Mai Hoa, ảnh internet