• Thông tin cần biết Phòng quản lý xuất nhập cảnh
  • Thời gian đăng: 25/07/2019 08:50:37 PM
  • Phòng Quản lý xuất nhập cảnh Tổ 16, Phường Thanh Bình Phủ. Điện thoại: 0215.38272401
  • Tác giả: Trung tâm Thông tin Xúc tiến Du lịch