• Taxi
 • Thời gian đăng: 25/07/2019 08:44:45 PM
 • Taxi

  1 Taxi Hoa Ban Điện thoại: 02153.89 89 89
  2 Taxi Him Lam Số 335, tổ 23, phường Tân Thanh. Điện thoại: 02153.72 72 72
  3 Taxi Xuân Long  Số 518, tổ 21, phường Him Lam. Điện thoại: 0215.3.76 76 76
  4 Taxi Mai Linh Số 134, tổ 10, phường Noong Bua. Điện thoại:  02156 28 28 28
  5 Taxi Long Giang số 518, tổ 21, phường Him Lam. Điện thoại: 02153.70 70 70
  6 Taxi Mường Thanh Số 514 tổ 21 phường Him Lam. Điện thoại: 02153.86 86 86
  7 Taxi Thông Lan Số 45, tổ 10, Phường Nam Thanh. Điện thoại: 02153. 50 50 50 
 • Tác giả: Trung tâm Thông tin Xúc tiến du lịch