• Các điểm mua sắm
 • Thời gian đăng: 25/07/2019 08:58:40 PM
 • Các điểm mua sắm

  1 Đặc sản thịt khô Tây Bắc Số 181 tổ 30 phường Mường Thanh
  2 Cửa hàng đặc sản Tây Bắc Số 562 đường Võ Nguyên Giáp Phường Tân Thanh
  3 Siêu thị Hà Minh Số 762 tổ 3 phường Tân Thanh 
  4 Siêu thị Hoa Ba Số 12 phố 1 Nam Thanh
  5 Siêu thị Bách hóa tổng hợp Hải An Số 9 tổ 12 phường Mường Thanh
  6 Đặc sản Tây Bắc Thanh Dao Kiot 1 chợ Trung Tâm phường Mường Thanh
  7 Đặc sản Tây Bắc Thủy Thúy Kiot 24 chợ Trung Tâm phường Mường Thanh
  8 Đặc sản Tây Bắc Kiên Phương Kiot 20 chợ Trung Tâm phường Mường Thanh
  9 Thịt trâu - Bò khô Tuấn Thời Số 506 tổ 21 phường Him Lam
  10 Đặc sản gạo Điện Biên Quân Hoa Số 359 tổ 8 phường Him Lam
  11 Gạo Điện Biên Số 387 tổ 25 phường Tân Thanh
  12 Đặc sản Tây Bắc Hồng Liễu Số 125 tổ 15 phường Mường Thanh
  13 Gạo Điện Biên Toán Mến Đường Võ Nguyên Giáp phường Mường Thanh
  14 Cửa hàng đặc sản Điện Biên Toản Nữ Chợ Trung tâm 1 phường Mường Thanh
 • Tác giả: Trung tâm Thông tin Xúc tiến Du lịch