• Trung tâm Thông tin Xúc tiến Du lịch tỉnh Điện Biên tham gia Lễ hội văn hóa, du lịch Mường Lò và khám phá danh lam thắng cảnh quốc gia ruộng bậc thang Mù Cang Chải, Yên Bái, năm 2019
 • Thời gian đăng: 16/09/2019 03:53:12 PM
 • Thực hiện chương trình hợp tác phát triển du lịch 8 tỉnh Tây Bắc mở rộng năm 2019, nhằm tăng cường các hoạt động liên kết, quảng bá, hợp tác phát triển du lịch các tỉnh vùng Tây Bắc, từ ngày 18-23/9/2019, Trung tâm Thông tin Xúc tiến Du lịch tỉnh Điện Biên chủ trì tham mưu tổ chức tham gia Lễ hội văn hóa, du lịch Mường Lò và khám phá danh lam thắng cảnh quốc gia ruộng bậc thang Mù Cang Chải, Yên Bái, năm 2019.

  Lễ hội văn hóa, du lịch Mường Lò và khám phá danh lam thắng cảnh quốc gia ruộng bậc thang Mù Cang Chải do tỉnh Yên Bái tổ chức nhằm tôn vinh, gìn giữ, nâng cao nhận thức, ý thức trong việc bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống của các dân tộc trong khu vực Tây Bắc. Góp phần phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, đồng thời tạo cơ hội để các đơn vị, doanh nghiệp du lịch liên kết, quảng bá, phát triển sản phẩm.

  anh-2.jpg

  Sân khấu đêm Khai mạc của Lễ hội Văn hóa du lịch Mường Lò và khám phá danh thắng quốc gia ruộng bậc thang Mù Cang Chải 2019

  Tham gia Lễ hội, Trung tâm Thông tin Xúc tiến Du lịch tỉnh Điện Biên tham gia gian hàng trưng bày tại Hội chợ du lịch và ẩm thực Tây Bắc (được tổ chức tại thị xã Nghĩa Lộ và huyện Mù Căng Chải) nhằm quảng bá, giới thiệu các tiềm năng, thế mạnh, sản phẩm du lịch đặc trưng, các cơ chế chính sách, cơ hội đầu tư, kinh doanh đối với các nhà đầu tư, khách du lịch và nhân dân tỉnh Yên Bái.

  Bên cạnh đó, Trung tâm Thông tin Xúc tiến Du lịch phối hợp với các đơn vị, doanh nghiệp du lịch trên địa bàn tỉnh Điện Biên thực hiện hoạt động khảo sát, học tập kinh nghiệm tổ chức các hoạt động du lịch mạo hiểm, sinh thái và cộng đồng tại các huyện Mù Cang Chải, Trạm Tấu và thị xã Nghĩa Lộ, tỉnh Yên Bái.

 • Tác giả: Vũ Hoạt
 • Nguồn tin: ảnh sưu tầm
 • Init HTML