• Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tiếp tục đẩy mạnh công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trong hoạt động du lịch
 • Thời gian đăng: 31/07/2020 07:50:41 AM
 • Trước những diễn biến mới của dịch bệnh COVID-19, thực hiện Văn bản số 2158/UBND-KGVX ngày 28/7/2020 của UBND tỉnh về việc tiếp tục đẩy mạnh công tác phòng, chống dịch COVID-19, ngày 29/7/2020, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã ban hành Văn bản số 1486/SVHTTDL-NVDL về việc tiếp tục đẩy mạnh công tác phòng, chống dịch COVID-19 trong hoạt động du lịch.
 • Trong đó, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch yêu cầu:

  1. Các đơn vị, doanh nghiệp du lịch và các bản văn hóa du lịch trên địa
  bàn

  - Thực hiện nghiêm việc tạm dừng hoạt động một số dịch vụ không thiết yếu, không tổ chức các hoạt động, sự kiện tập trung đông người; tuyên truyền để mọi người thực hiện đeo khẩu trang và giữ khoảng cách giao tiếp tại các địa điểm công cộng, ngoài phạm vi công sở, trường học, trên các phương tiện giao thông công cộng theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Chỉ thị số 19/CT-TTg ngày 24/4/2020 về việc tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trong tình hình mới; Văn bản số 2158/UBND-KGVX ngày 28/7/2020 của UBND tỉnh Điện Biên về việc tiếp tục đẩy mạnh công tác phòng, chống dịch COVID-19 và các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của cơ quan y tế về phòng, chống dịch bệnh COVID-19.

  - Thực hiện nghiêm túc việc quản lý, khai báo y tế đối với người dân, khách du lịch tại đơn vị, đặc biệt là những người đi qua hoặc đến từ vùng có dịch. Trường hợp nếu có các triệu chứng nghi ngờ mắc bệnh COVID-19, yêu cầu thông báo ngay cho cơ sở y tế gần nhất để có các biện pháp xử lý kịp thời. Thực hiện nghiêm túc các biện pháp đảm bảo an toàn phòng, chống dịch tại đơn vị như: đo thân nhiệt khách đến; bố trí đầy đủ phương tiện, vật tư để rửa tay, sát khuẩn; bảo đảm khoảng cách khi tiếp xúc... Hướng dẫn du khách thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch theo hướng dẫn của cơ quan y tế. Không đưa, đón khách du lịch đi, đến các vùng có nguy cơ cao bùng phát dịch bệnh.

  2. Giao Phòng Nghiệp vụ Du lịch: Hướng dẫn, đôn đốc các đơn vị, doanh nghiệp du lịch, các bản văn hóa du lịch trên địa bàn tỉnh thực hiện nghiêm chỉnh các chỉ đạo, hướng dẫn về phòng, chống dịch bệnh COVID-19. Kịp thời nắm bắt, phản ánh công tác phòng, chống dịch tại các đơn vị theo từng thời điểm để tham mưu những giải pháp phù hợp.

  3. Giao Thanh tra Sở: Chủ trì, phối hợp với các phòng, đơn vị liên quan tổ chứckiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện tại các đơn vị, doanh nghiệp, xử lýnghiêm theo thẩm quyền các đơn vị không triển khai hoặc vi phạm các quy địnhvề phòng, chống dịch COVID-19 trong lĩnh vực quản lý của ngành.

  4. Đề nghị UBND các huyện, thị xã, thành phố: Phối hợp chỉ đạo các cơquan, đơn vị liên quan trên địa bàn hướng dẫn, giám sát việc triển khai thực hiện của các đơn vị, doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ du lịch tại địa phương; phốihợp tổ chức kiểm tra, xử lý nghiêm các trường hợp cố tình vi phạm (nếu có). 

  9-bien-phap-moi-nhat-phong-chong-dich-covid-19-nguoi-dan-can-biet1596014669.jpg

 • Tác giả: Lưu Học
 • Init HTML