• Hội nghị lần thứ 2 Ban Chấp hành Hiệp hội Du lịch tỉnh Điện Biên nhiệm kỳ 2019 - 2024
 • Thời gian đăng: 14/03/2020 04:57:00 PM
 • Thực hiện Nghị quyết Đại hội Hiệp hội du lịch tỉnh Điện Biên lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2019-2024; ngày 13/3/2020, Ban Chấp hành Hiệp hội du lịch tỉnh Điện Biên nhiệm kỳ 2019-2024 tổ chức Hội nghị lần thứ 2 để thảo luận và thống nhất thông qua một số quy chế, phân công nhiệm vụ, chương trình công tác năm 2020 và thảo luận một số nội dung khác có liên quan.
 • Ông Phạm Việt Dũng, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Chủ tịch Hiệp hội Du lịch tỉnh Điện Biên và các Phó Chủ tịch Hiệp hội: Ông Nguyễn Khắc Hạnh, Giám đốc Khách sạn Mường Thanh Grand Điện Biên Phủ; Ông Bùi Anh Tiến, Giám đốc Khu Du lịch sinh thái Him Lam chủ trì hội nghị.

  Tại hội nghị, các Ủy viên Ban Chấp hành đã nghe công bố các quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt kết quả Đại hội, phê duyệt Điều lệ Hiệp hội Du lịch tỉnh Điện Biên nhiệm kỳ 2019-2024; đồng thời thảo luận, tham gia ý kiến và biểu quyết thông qua các dự thảo: Quy chế làm việc của Ban Chấp hành Hiệp hội nhiệm kỳ 2019-2024; Thông báo phân công nhiệm vụ đối với các Ủy viên Ban Chấp hành Hiệp hội nhiệm kỳ 2019-2024; Quy chế quản lý tài chính và tài sản Hiệp hội nhiệm kỳ 2019-2024; Quy chế hoạt động của Ban Kiểm tra Hiệp hội nhiệm kỳ 2019-2024; Chương trình hoạt động của Hiệp hội năm 2020.

  -ng-Ph-m-Vi-t-D-ng-ph-t-bi-u-ch-o-i-h-i.jpg

  Ông Phạm Việt Dũng - Giám đốc Sở VHTTDL - Chủ tịch Hiệp hội Du lịch tỉnh phát biểu trong Hội nghị 

   Đặc biệt, trước tình hình và diễn biến phức tạp dịch bệnh Covid-19, gây thiệt hại rất lớn đối với hoạt động du lịch, các đại biểu đã báo cáo nhanh tình hình kinh doanh, công tác phòng chống dịch bệnh và thảo luận, đề xuất các giải pháp kích cầu, phục hồi lượng khách du lịch suy giảm do Covid-19 gây ra.

  To-n-c-nh-h-i-ngh-.jpg

  Toàn cảnh Hội nghị Ban Chấp hành Hiệp hội Du lịch tỉnh Điện Biên lần thứ 2, nhiệm kỳ 2019 - 2024

 • Tác giả: Lưu Học
 • Init HTML