• Hội nghị điển hình tiên tiến Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch lần thứ III, giai đoạn 2015-2020
 • Thời gian đăng: 30/06/2020 05:28:25 PM
 • Chiều ngày 29/6/2020, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Điện Biên tổ chức hội nghị điển hình tiến tiến lần thứ III, giai đoạn 2015-2020. Dự hội nghị có các đồng chí lãnh đạo các sở, ngành trong khối thi đua văn hóa-xã hội; lãnh đạo các phòng, đơn vị; lãnh đạo Phòng Văn hóa và Thông tin các huyện, thị xã, thành phố; công chức, viên chức và người lao động là điển hình tiến tiến giai đoạn 2015-2020. Đồng chí Lê Văn Quý, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đến dự và chỉ đạo hội nghị.
 • Trong giai đoạn 2015-2020, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức phát động và hưởng ứng các phong trào thi đua với nhiều nội dung đa dạng, phong phú, hấp dẫn, sôi nổi, thu hút được đông đảo công chức, viên chức, người lao động tích cực tham gia hưởng ứng. Qua đó đã phát huy được tinh thần đoàn kết, nỗ lực phấn phấn đấu, thi đua và đạt nhiều kết quả quan trọng trên các lĩnh vực hoạt động. Các chỉ tiêu chủ yếu trong giai đoạn 2015-2020 cơ bản đạt và vượt kế hoạch đề ra. Công tác bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa; hoạt động văn hóa văn nghệ, thông tin tuyên truyền ở cơ ở tiếp tục được tăng cường; duy trì được thành tích cao trong giải thi đấu thể thao, hoạt động thể thao cho mọi người ngày càng phát triển. Lĩnh vực du lịch tiếp tục được đầu tư phát triển, lượng khách và tổng thu từ hoạt động du lịch tăng đều hàng năm, qua đó góp phần quan trọng vào sự nghiệp phát triển kinh tế-xã hội, đảm bảo quốc phòng- an ninh trên địa bàn.

  Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Lê Văn Qúy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã ghi nhận và biểu dương những thành tích của ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã đạt được trong 5 năm qua. Đồng thời trong thời gian tới, cần quan tâm đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước gắn với nhiệm vụ chính trị của của ngành, đơn vị, thi đua phải thực chất, tránh bệnh thành tích; xây dựng và phát triển các phong trào hoạt động văn hóa- văn nghệ, thể dục thể thao quần chúng rộng khắp; đẩy mạnh việc bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa dân tộc; bảo tồn, tôn tạo các di tích lịch sử, danh lam thắng cảnh; cần có quy hoạch, kế hoạch để tổ chức các giải thi đấu thể thao, văn hóa ở các cấp; quan tâm đào tạo đội ngũ cán bộ CCVC, người làm văn hóa, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới...

  4-t-ng-b-ng-khen-c-a-Th-T-ng-cho-S-.jpg

  Đồng chí Lê Văn Qúy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

  Tại hội nghị, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, đồng chí Lê Văn Quý đã trao bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; đồng chí Nguyễn Hoàng Hiệp-Phó Giám đốc Sở; Cờ thi đua cho Trung tâm Thông tin Xúc tiến Du lịch. Đồng thời, các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong năm 2019 và giai đoạn 2015-2020 đã tặng Cờ thi đua, bằng khen của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, bằng khen của UBND tỉnh và giấy khen của Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

  Trung-t-m-nh-n-C-thi-ua-c-a-ch-nh-ph-.jpg

  Đồng chí Lê Văn Qúy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh trao Cờ thi đua của Chính phủ cho Trung tâm Thông tin Xúc tiến Du lịch

  10-t-ng-gi-y-khen-c-a-G-S-cho-c-c-t-p-th-ph-ng-n-v-.jpg

  Các đồng chí lãnh đạo Sở tặng giấy khen của Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch cho các phòng, đơn vị
 • Tác giả: Lưu Học
 • Init HTML