• Hội nghị cán bộ, viên chức Trung tâm Thông tin Xúc tiến Du lịch năm 2020
 • Thời gian đăng: 06/03/2020 09:48:12 AM
 • Thực hiện kế hoạch số 425/KH-SVHTTDL ngày 28/02/2020 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch về tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức năm 2020; ngày 05/3/2020, Trung tâm Thông tin Xúc tiến Du lịch chủ trì phối hợp với BCH Công đoàn bộ phận tổ chức Hội nghị cán bộ, viên chức năm 2020. Các đồng chí lãnh đạo Văn phòng, Phòng Kế hoạch-Tài chính, đại diện Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đến dự hội nghị.
 • 2.jpg

  Toàn cảnh Hội nghị

  Đây là hội nghị được tổ chức thường niên nhằm phát huy quyền làm chủ của cán bộ, viên chức và nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan trong thực hiện quy chế dân chủ; góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ, viên chức có đủ phẩm chất chính trị, phẩm chất đạo đức, lối sống, năng lực và trình độ chuyên môn nghiệp vụ, đáp ứng yêu cầu phát triển.

  1.jpgĐ.c Nguyễn Bích Hường trình bày  báo cáo kiểm điểm việc thực hiện các nghị quyết, chủ trương, chính sách của Đảng,

  pháp luật của Nhà nước có liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của cơ quan

  Hội nghị đã thông qua báo cáo kiểm điểm việc thực hiện các nghị quyết, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước có liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của cơ quan; báo cáo đánh giá, tổng kết và kiểm điểm trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan trong việc thực hiện kế hoạch công tác năm 2019; các nội dung điều chỉnh quy chế chi tiêu nội bộ; báo cáo công tác tài chính cơ quan; báo cáo tổng kết phong trào thi đua năm 2019; phát động phong trào thi đua năm 2020; bầu 03 đại biểu dự hội nghị cán bộ, công chức, viên chức Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch năm 2020 và bầu Thanh tra nhân dân nhiệm kỳ 2020-2022; ký giao ước thi đua giữa Thủ trưởng đơn vị và Ban Chấp hành Công đoàn bộ phận.

  Với tinh thần dân chủ, trách nhiệm, các đại biểu dự hội nghị phát biểu đề xuất một số kiến nghị đối với thủ trưởng đơn vị và tham gia ý kiến điều chỉnh quy chế làm việc, quy chế nâng bậc lương của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Tại hội nghị, đồng chí Phạm Văn Thăng - Giám đốc Trung tâm Thông tin Xúc tiến Du lịch đã tiếp thu, trả lời, giải đáp các kiến nghị, đề xuất của viên chức theo thẩm quyền.

  3.jpg

  Ký giao ước thi đua giữa Thủ trưởng đơn vị và BCH Công đoàn.

 • Tác giả: Lưu Học
 • Init HTML