• Đảm bảo an toàn cho khách du lịch trước những diễn biến mới của dịch bệnh COVID-19
 • Thời gian đăng: 30/07/2020 01:57:03 PM
 • Trước những diễn biến mới của dịch bệnh COVID-19, ngày 29/7/2020, Tổng cục Du lịch đã ban hành Văn bản số 982/TCDL-LH đề nghị Sở Du lịch, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch các tỉnh, thành phố khẩn trương triển khai các giải pháp bảo đảm an toàn đối với khách du lịch:
 • Quán triệt đến doanh nghiệp, khách du lịch thường xuyên cập nhật tình hình và chấp hành nghiêm chỉ đạo của Chính phủ, Ban Chỉ đạo quốc gia về phòng chống dịch COVID-19, Bộ Y tế và Ủy ban nhân dân các địa phương về phòng chống dịch.

  Duy trì hoạt động thường xuyên đường dây nóng kết nối với doanh nghiệp và khách du lịch, kịp thời nắm bắt tình hình, tiếp nhận thông tin, có giải pháp tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp và khách du lịch.

  Đối với các địa phương có dịch theo khuyến cáo của Bộ Y tế, yêu cầu các cơ sở kinh doanh du lịch nghiêm túc triển khai quy định của các cơ quan chức năng, có biện pháp đảm bảo an toàn cho khách du lịch, tránh lây lan dịch bệnh trong cộng đồng.

  Đối với các địa phương khác, nhanh chóng kích hoạt quy trình phòng, chống dịch COVID-19 theo các văn bản chỉ đạo của Bộ Y tế, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Tổng cục Du lịch đã ban hành trong thời gian qua với từng đối tượng cụ thể như khách du lịch, nhân viên phục vụ, doanh nghiệp lữ hành, khu, điểm, cơ sở lưu trú du lịch và kinh doanh dịch vụ du lịch...

  Kịp thời chỉ đạo, vận động, tuyên truyền khách du lịch, các doanh nghiệp kinh doanh du lịch, các đơn vị cung cấp dịch vụ du lịch trên địa bàn cùng hợp tác, chia sẻ khó khăn trong việc hoãn, hủy, đổi chương trình du lịch đã ký kết do tác động của dịch bệnh.

  Trên địa bàn tỉnh Điện Biên, đề nghị các doanh nghiệp, khách du lịch và người dân kịp thời thông tin về tình hình dịch bệnh qua đường dây nóng của các đơn vị y tế gần nhất.

  -ng-d-y-n-ng.jpg

  Số điện thoại đường dây nóng các đơn vị y tế trên địa bàn tỉnh

 • Tác giả: Vũ Hoạt; ảnh: Trung tâm Kiểm soát dịch bệnh tỉnh Điện Biên
 • Init HTML