• Đại hội Chi bộ Trung tâm Thông tin Xúc tiến Du lịch lần thứ II, nhiệm kỳ 2020-2022
 • Thời gian đăng: 23/02/2020 09:56:59 AM
 • Được sự nhất trí của Ban Thường vụ Đảng ủy Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, ngày 20/02/2020, Chi bộ Trung tâm Thông tin Xúc tiến Du lịch tổ chức Đại hội Chi bộ lần thứ II, nhiệm kỳ 2020-2022. Đồng chí Đoàn Văn Chì, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tới dự và chỉ đạo đại hội.
 • IMG_.JPG

  Trong nhiệm kỳ 2017 - 2020, Chi bộ Trung tâm Thông tin Xúc tiến Du lịch đã lãnh đạo, chỉ đạo đơn vị hoàn thành 100% các chỉ tiêu, nhiệm vụ đã đề ra. Công tác phát triển Đảng được quan tâm chỉ đạo, trong nhiệm kỳ chi bộ đã tổ chức kết nạp đảng cho 01 đồng chí; thực hiện quy trình chuyển đảng chính thức cho 02 đảng viên dự bị; trình Đảng bộ xem xét, cho chủ trương cho phép 01 quần chúng ưu tú làm hồ sơ xét kết nạp; phân công đảng viên chính thức theo dõi các quần chúng ưu tú đã tham gia lớp nhận thức về Đảng; công tác giáo dục chính trị tư tưởng có nhiều tiến bộ; chất lượng sinh hoạt của chi bộ từng bước được nâng lên, tập trung tổ chức sinh hoạt theo chuyên đề; các tổ chức đoàn thể có nhiều hoạt động phong phú, thiết thực; góp phần xây dựng chi bộ trong sạch, vững mạnh. Chi bộ triển khai có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

  Phát biểu chỉ đạo đại hội, đồng chí Đoàn Văn Chì đã chúc mừng và đánh giá cao công tác chuẩn bị đại hội của Chi bộ Trung tâm Thông tin Xúc tiến Du lịch. Đồng chí nhất trí cao với dự thảo báo cáo chính trị trình đại hội, ghi nhận những nỗ lực và kết quả đạt được của chi bộ trong nhiệm kỳ qua. Bên cạnh đó, đồng chí cũng yêu cầu chi bộ tiếp tục phát huy sự đoàn kết, tinh thần trách nhiệm của mỗi đảng viên, viên chức, triển khai và hoàn thành tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ trong nhiệm kỳ 2020 - 2022.       

  Tại Đại hội, các đại biểu đã nhất trí biểu quyết thông qua Nghị quyết đại hội nhiệm kỳ 2020 - 2022 với 9 chỉ tiêu, nhiệm vụ chủ yêu, trong đó phấn đấu 100% đảng viên, viên chức, người lao động được nghiên cứu, học tập các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước; hằng năm phấn đấu 100% đảng viên, trên 95% viên chức, người lao động đạt danh hiệu lao động tiên tiến, trong đó 30% được các cấp khen thưởng, 15% đạt danh hiệu chiến sĩ thi đua cấp cơ sở; phấn đấu trong nhiệm kỳ, có từ 01 quần chúng ưu tú được bồi dưỡng nhận thức về Đảng, kết nạp được từ 01 đảng viên trở lên; lãnh đạo đơn vị hoàn thành tốt các nhiệm vụ chuyên môn; tham mưu, đề xuất tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả các nghị quyết, kế hoạch, đề án, chương trình phát triển du lịch trên địa bàn tỉnh; tăng cường và nâng cao công tác thông tin, tuyên truyền quảng bá, xúc tiến du lịch, các chương trình liên kết hợp tác phát triển du lịch.

  Đại hội đã tín nhiệm bầu đồng chí Phạm Văn Thăng - Giám đốc Trung tâm Thông tin Xúc tiến Du lịch tiếp tục giữ chức vụ Bí thư Chi bộ nhiệm kỳ 2020 - 2022.

  Một số hình ảnh tại Đại hội Chi bộ Trung tâm Thông tin Xúc tiến Du lịch lần thứ II, nhiệm kỳ 2020-2022

  VN-ch-o-m-ng-i-h-i.jpg

  Chương trình văn nghệ chào mừng Đại hội 

  To-n-c-nh-i-h-i-.jpg

  Toàn cảnh Đại hội

  -c-Ph-m-V-n-Th-ng-tr-nh-b-y-d-th-o-b-o-c-o-ch-nh-tr-.jpg

  Đồng chí Phạm Văn Thăng trình bày dự thảo báo cáo Chính trị 

  Tham-gia-ph-t-bi-u-tham-lu-n.jpg

  Đồng chí Nguyễn Thị Mai Hoa phát biểu tham luận tại Đại hội

  -c-o-n-V-n-Ch-ph-t-bi-u-t-i-i-H-i-.jpg

  Đồng chí Đoàn Văn Chì, Phó bí thư Đảng ủy - Phó giám đốc Sở VHTTDL phát biểu chỉ đạo Đại hội

  b-phi-u-t-n-nhi-m-b-th-.jpg

  Đại hội bỏ phiếu bầu Bí thư chi bộ Trung tâm Thông tin Xúc tiến Du lịch lần thứ II, nhiệm kỳ 2020-2022

  -c-o-n-V-n-Ch-t-ng-hoa-ch-c-m-ng-c-Ph-m-V-n-Th-ng-B-th-chi-b-.jpg

  Đồng chí Đoàn Văn Chì , Phó bí thư Đảng ủy Sở - Phó giám đốc Sở

  tặng hoa chúc mừng đồng chí Phạm Văn Thăng tiếp tục được tín nhiệm giữ chức Bí thư chi bộ 

  bi-u-quy-t-th-ng-qua-d-th-o-Ngh-quy-t-i-h-i-.jpg

  Đại hội biểu quyết thông qua dự thảo Nghị quyết Đại hội

 • Tác giả: Lưu Học
 • Init HTML