• Chi bộ Trung tâm Thông tin Xúc tiến Du lịch tổ chức sinh hoạt chuyên đề quý III năm 2020
 • Thời gian đăng: 07/09/2020 07:40:26 AM
 • Ngày 01/9/2020, Chi bộ Trung tâm Thông tin Xúc tiến Du lịch tổ chức sinh hoạt chuyên đề quý III với chủ đề học tập và làm theo phong cách làm việc của Chủ tịch Hồ Chí Minh.
 • Sinh-hoat-CD-quy-III-5-.jpg

  Đồng chí Phạm Văn Thăng - Bí thư chi bộ phát biểu chỉ đạo trong buổi sinh hoạt chuyên đề

  Tại buổi sinh hoạt, các đảng viên, viên chức đã được nghe đồng chí Tào Đức Lập phổ biến nội dung chuyên đề: "Học tập và làm theo phong cách làm việc của Bác; đổi mới phong cách, tác phong làm việc; đoàn kết xây dựng cơ quan vững mạnh; nâng cao tinh thần tự giác, trách nhiệm trong thực hiện các nhiệm vụ được giao. Thông qua nội dung sinh hoạt, đã góp phần nâng cao nhận thức của mỗi đảng viên, viên chức về phương pháp làm việc khoa học của Bác, trong đó làm việc có chương trình, có kế hoạch, có tổ chức, việc lớn, việc nhỏ, việc trước mắt, việc lâu dài đều phải cụ thể, kịp thời, thiết thực, phải có trọng tâm, trọng điểm, phải đi sâu, đi sát, kiểm tra để nắm bắt tình hình; giờ nào việc đó, làm đến đâu chắc đến đó; đối với việc, dù trong hoàn cảnh nào cũng phải giữ nguyên tắc “dĩ công vi thượng”, đặt việc công lên trên, lên trước việc tư. Định hướng giáo dục, đào tạo, bồi dưỡng, phát triển đội ngũ cán bộ, viên chức về chất lượng; nâng cao bản lĩnh chính trị, trình độ học vấn, chuyên môn, kỹ năng nghề nghiệp, tác phong làm việc, kỷ luật lao động của viên chức, người lao động”; bảo vệ quyền lợi, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của viên chức, người lao động. Khi cấp trên giao cho ta việc gì, bất kỳ to hay nhỏ, khó hay dễ, ta cũng đưa cả tinh thần, lực lượng ra làm cho đến nơi đến chốn, vượt mọi khó khăn, làm cho thành công. Tự mình phải chủ động, tích cực, sáng tạo trong thực hiện nhiệm vụ, công việc, có chương trình, kế hoạch khoa học, giải quyết công việc có kết quả cao nhất, không để chậm trễ, tồn đọng nhiệm vụ; xây dựng người cán bộ, đảng viên,viên chức “Vững về chính trị, giỏi về nghiệp vụ, tinh thông về pháp luật, sáng tạo và bản lĩnh, kỷ cương và trách nhiệm” đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong giai đoạn hiện nay.

  Sinh-hoat-CD-quy-III-7-.jpg

  Đồng chí Tào Đức Lập phổ biến nội dung chuyên đề

  Trong buổi sinh hoạt, các đảng viên, viên chức phát biểu, trao đổi, thảo luận, nêu nhận thức của cá nhân đối với chuyên đề và ý nghĩa, tác dụng của chuyên đề đối với bản thân; liên hệ với các nhiệm vụ tại chi bộ, đơn vị; trao đổi, đóng góp ý kiến để hoàn thiện chuyên đề. Qua đó, mỗi đảng viên và viên chức nâng cao nhận thức, thấm nhuần nội dung, ý nghĩa lý luận, thực tiễn, liên hệ đến trách nhiệm cá nhân, phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu, tinh thần đoàn kết, đem lại những kết quả cao từ việc đẩy mạnh học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

 • Tác giả: Đức Lập
 • Init HTML