• Cổng trời và Nghệ thuật tạo hoa văn trên trang phục truyền thống của dân tộc Mông hoa tại xã Sa Lông
  • Thời gian đăng: 26/07/2019 10:14:20 AM
  • Cổng trời và Nghệ thuật tạo hoa văn trên trang phục truyền thống của dân tộc Mông hoa tại xã Sa Lông

    Nằm trên đỉnh đèo Ma Thì Hồ, bản Cổng Trời, xã Sa Lông huyện Mường Chà là vùng đất giàu tiềm năng di sản, nơi hội tụ những cảnh quan đặc sắc cùng với truyền thống văn hóa lâu đời, đậm đà bản sắc văn hóa của cộng đồng cư dân bản địa. Nơi đây tập trung khá đông dân tộc Mông với sự phong phú của các giá trị văn hóa vật thể và phi vật thể. Tiêu biểu là tri thức dân gian độc đáo: Nghệ thuật tạo hoa văn trên trang phục truyền thống, một trong những tri thức dân gian đặc sắc được tổ tiên dân tộc Mông hoa sáng tạo và lưu truyền cho đến ngày nay.

    Tri thức dân gian kỹ thuật vẽ hoa văn bằng sáp ong trên vải, dệt, thêu hoa văn trên trang phục của dân tộc Mông hoa bản Cổng Trời chứa đựng những giá trị lịch sử, văn hóa, khoa học, nghệ thuật đặc sắc. Nghệ thuật này đã được đưa vào danh mục Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia. Đây là một trong cơ sở để phục hồi nghề thủ công truyền thống tạo ra những sản phẩm dệt, thêu hàng lưu niệm thân thiện với môi trường, phù hợp với thị hiếu khách hàng phục vụ phát triển du lịch, cải thiện nâng cao đời sống nhân dân

  • Tác giả: Trung tâm Thông tin Xúc tiến du lịch tỉnh