• Trung tâm Tập đoàn cứ điểm Điện Biên Phủ
  • Thời gian đăng: 20/07/2019 05:13:53 PM
  • Trung tâm Tập đoàn cứ điểm Điện Biên Phủ (Hầm De Castries) nằm ở trung tâm lòng chảo Điện Biên Phủ, xung quanh khu vực hầm là những hàng rào dây thép gai và những bãi mìn dày đặc, bốn hướng là 4 chiếc xe tăng và phía Tây là một trận địa pháo bảo vệ. Hầm dài 20m và rộng 8m, chia làm bốn ngăn. Đây là nơi làm việc và nghỉ ngơi của tướng De Castries cùng Bộ chỉ huy Tập đoàn cứ điểm Điện Biên Phủ.

    Tại căn hầm này, tướng De Castries đã tiếp đón nhiều quan chức cấp cao của Anh, Pháp, Mỹ và các nhà báo lên thăm Điện Biên Phủ.

    17h30’ ngày 07/5/1954, đồng chí Tạ Quốc Luật, Đại đội trưởng Đại đội 360, Trung đoàn 209, Đại đoàn 312 đã chỉ huy các chiến sỹ bắt sống tướng De Castries cùng toàn bộ Bộ chỉ huy quân Pháp, kết thúc thắng lợi chiến dịch Điện Biên Phủ.