• Lễ hội đua thuyền đuôi én lần thứ V năm 2019
  • Thời gian đăng: 03/07/2019 08:45:07 AM
  • Hoạt động đua thuyền giữa các phố, bản dịp đầu năm mới được bắt nguồn từ tập quán sinh sống của người Thái trắng ở Mường Lay thuở xa xưa, vốn sinh sống bằng nghề trồng lúa nước và đánh bắt tôm, cá trên dòng sông Đà, được xem như là một hoạt động để gắn kết tình đoàn kết cộng đồng