• Kỷ niệm 265 năm chiến thắng của Nghĩa quân Hoàng Công Chất
  • Thời gian đăng: 03/07/2019 08:43:02 AM
  • Kỷ niệm 265 năm chiến thắng của Nghĩa quân Hoàng Công Chất giải phóng Mường Thanh (1754-2019) và 252 năm ngày mất cảu Hoàng Công Chất ( 1767 - 2019)