• Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
 • Gần 3.000 chiến sỹ lực lượng vũ trang và các khối tích cực tập luyện diễu binh, diễu hành, đồng diễn nghệ thuật chào mừng các ngày lễ lớn của tỉnh Điện Biên

  Thời gian đăng: 05/05/2019 05:48:13 PM

  Dù thời tiết tại Điện Biên những ngày cuối tháng 4, đầu tháng 5 rất nắng nóng, nhiệt độ ngoài trời lên đến 38-400c, nhưng gần 3.000 chiến sỹ lực lượng vũ trang, công chức, viên chức, diễn viên, học sinh, sinh viên các cơ quan và đơn vị đóng quân trên địa bàn tỉnh đã tích cực tập luyện diễu binh, diễu hành, đồng diễn nghệ thuật chào mừng kỷ niệm 110 năm thành lập tỉnh, 70 năm thành Đảng bộ tỉnh.

  Tham gia diễu binh, diễu hành có gần 27 khối lực lương vũ trang và các khối đoàn thể, trong đó: Khối nghi trượng (Quốc huy, ảnh Chủ tịch Hồ Chí Minh, biểu tượng 110 năm thành lập tỉnh Điện Biên, biểu tượng 70 năm thành lập Đảng bộ tỉnh Điện Biên), khối diễu binh (tổ Quân kỳ và 10 khối diễu binh), khối diễu hành (11 khối), và khối Quân nhạc. Đặc biệt màn đồng diễn nghệ thuật với hơn 700 diễn viên chuyên và không chuyên đã cố gắng luyện tập một chương trình nghệ thuật tái hiện lại lịch sử và sự đổi mới, phát triển của tỉnh Điện Biên.

  Các khối tham gia diễu binh, diễu hành, đồng diễn nghệ thuật đang nỗ lưc, hăng say luyện tập, góp phần làm nên sự thành công của Lễ kỷ niệm,

  Một số hình ảnh của các khối luyện tập

  z1363997989940_69ff0b48f6764a86316e52c7c311e861.jpg

  z1363998079997_a4d4ce5fba474c4241155960c5da2c45.jpg

  z1363998212630_a608e1428414210e9d08eb3157aacf4c.jpg

  z1363998257185_efe9af9319d2ef335b0bb5df9a96cd89.jpg

  z1363998384163_1dbcfcdceba67d8126fa5a71dae5cec0.jpg

  z1363999184481_1732085eada38e7e631494ed7e956757.jpg

  z1363997876206_a917e8f5c1d8a9aaf03d71f2ed5e83d8.jpg

 • Tác giả: Nguyễn Thị Thảo

 • Nguồn tin: Ảnh: Thu Thủy - Trung tâm Văn hóa